השאירו לנו הודעה

סקאי שרותי תעופה בע"מ 

 ת.ד 304, בצרה, מיקוד 60944

טלפון: 09-7735543 
פקס: 09-7462186 
אימיילhaya_sky@walla.com